GRATIS bog, tips og nyheder
Klik her, hvis du vil have et uddrag fra bogen om dating, gode tips til at tiltrække og fastholde en dejlig kæreste, samt være opdateret med nyheder. Flere oplysninger.

Konflikt

Mange problemer kommer af konflikter af forskellig art. Det kan både være ydre og indre konflikter. Hos mange mennesker er der eksempelvis konflikt mellem hvad hovedet og følelserne siger, eller det er svært at få de ubevidste impulser og trange til at underordne sig de gode fortsætter og bevidste beslutninger. Konsekvensen af denne indre splittelse er typisk en oplevelse af forvirring, ubeslutsomhed og afmagt, ligesom selvværdsfølelsen generelt og følelsen af at være troværdig i særdeleshed ofte lider under konflikten.

De ydre konflikter er næsten alle sammen af kommunikationsmæssig art. Vi misforstår hinanden eller fejlopfatter på grund af vores erfaringsfiltre.

Kommunikation

Her er hvad du kan gøre for at få så god en kommunikation med andre mennesker som muligt:

  1. Tal ud fra dig selv.
  2. Bed om det, du gerne vil have
  3. Lad være med at give det, du ikke har lyst til at give
  4. Undgå at komme med undskyldninger
  5. Vær klar og tydelig i din kommunikation
  6. Tal i nutid, ikke i fortid eller fremtid
  7. Vær specifik, undgå at generalisere
  8. Brug personlige udsagn i stedet for vage spørgsmål
  9. Spørg med ”Hvad” og ”Hvordan” i stedet for ”Hvorfor”
  10. Lyt til din krop (underbevidstheden)

1. Tal ud fra dig selv.

At tale ud fra sig selv er at bruge udtryk som

”Jeg mener….”

”Jeg synes…”

”Jeg tror…”

Undgå at starte sætninger med

”Alle er enige om at….”

”Mange mener at…”

”Man kan ikke…”

Ingen kan anfægte dine følelser og tanker. Du vil ikke opleve at nogen siger ”Nej, du er slet ikke ked af det. Du tager helt fejl.” Du kan aldrig have uret, når du udtrykker en personlig oplevelse.

Bed også andre om at tale ud fra sig selv.

Hvis du har svært ved at udtrykke dig ud fra dig selv – så sig det højt. På den måde taler du også ud fra dig selv.

2. Bed om det, du gerne vil have

Giv klar besked om hvad du vil have. Undgå gættelege med andre. Det er dit ansvar at udtrykke ønsker og behov. Betragt andre mennesker som intelligente og ansvarlige, der er i stand til at sige ”ja” eller ”nej”.

3. Lad være med at give det, du ikke har lyst til at give

Lov ikke noget, du ikke kan holde. Lad være med at give andre din uærlighed og falskhed ved at gøre noget, du ikke har lyst til. Hvordan har du det selv med at andre går på kompromis med noget, de egentlig ikke kan stå inde for?

4. Undgå at komme med undskyldninger

Når man bortforklarer noget med undskyldninger, er man i gang med at manipulere. Du kan i princippet gøre noget galt igen og igen, og hver gang sige undskyld og håbe på syndsforladelse. Det er ansvarsforflygtigelse og en undvigelsesmanøvre for at undgå konfrontation og selvindsigt.

5. Vær klar og tydelig i din kommunikation

Fortæl hvordan du har det og hvad du mener. Hvis du kun siger ”Jeg er rasende på dig” er det svært at komme videre derfra. Hvis du i stedet siger ”Jeg er rasende fordi jeg føler mig svigtet. Jeg har det elendigt, og samtidig er jeg bange for din reaktion.” Det er klar og tydelig tale, som man kan forholde sig til.

6. Tal i nutid, ikke i fortid eller fremtid

Du skal kunne mærke dig selv her og nu, inden du kan gøre op med fortiden og vælge strategier for fremtiden.

Selvfølgelig har du erfaringer fra fortiden, og forventninger til fremtiden, men det er vigtigt at være både fysisk og psykisk til stede i nuet i samværet med andre mennesker.

Livet består af en række nu’er. Hvis du aldrig er rigtigt til stede og tilfreds med lige nu, vil du have svært ved at være i live og møde andre mennesker fuldt og helt.

7. Vær specifik, undgå at generalisere

I stedet for at sige ”Ingen forstår mig” så sig i stedet ”Jeg føler mig ikke forstået af ….”

I stedet for ”Alle rødhårede er aggressive” så sig i stedet ”Jeg kender en rødhåret med et iltert temperament”.

I stedet for ”Skolelærere er nærige” så sig ”Som lille spejder solgte jeg lodsedler, og til en fest købte alle – undtagen en skolelærer”.

8. Brug personlige udsagn i stedet for vage spørgsmål

Når vi spørger om noget, er det for at få informationer vi kan bruge konstruktivt. Hvis spørgsmålet dækker over noget, spørgeren godt vidste i forvejen, og som skal vise egen klogskab, eller man ønsker at bringe andre i fedtefadet, eller man vil tækkes den udspurgte, er man på galt spor.

9. Spørg med ”Hvad” og ”Hvordan” i stedet for ”Hvorfor”

Hvis du vil have en ægte kontakt, så spørg procesorienteret, så det er lettere at forstå et udviklingsforløb og holdninger. Spørgsmål med ”Hvorfor” lægger som regel op til bortforklaringer, formodninger og flugt ud i fortid eller fremtid.

10. Lyt til din krop (underbevidstheden)

Vores hjerne er som et 14K modem, hvorimod kroppen er som en 100GB bredbåndsforbindelse. Brug begge dele til hvad de hver især er bedst til. Rationelle beslutninger træffes med hjernen, men det optimale er at lade disse beslutninger være baseret på oceanet af erfaringer, som er lagret i kroppens underbevidsthed.

Leave a Reply

Bog om dating for mænd
Hvordan kan man finde sit livs udkårne og få parforholdet til at vare ved?
Bog

Læs mere om bogen på
www.Datingsider-SiderAfDating.dk

Soulmate gratis samtale coaching
Afklarende samtale
Ønsker du mere klarhed om hvordan du kan finde en kæreste?
Gratis afklarende samtale
Telefon


Eksempler frihed kontakt nyheder
Ny gruppe for singler
Denne gruppe vil give dig større klarhed som single, og vise dig hvad der skal til for at du kan tiltrække dig din ideelle partner og få parforholdet til at være ved. Klik her for at læse mere

Eksempler frihed kontakt nyheder
Artikler og blogposts

Klik på Blog/Nyheder for at læse forskellige artikler om dating og singleliv.
.
Foredrag og coaching

Klik på FOREDRAG eller WORKSHOP eller KURSUS eller COACHING eller GRUPPE for at læse mere
.
Følg os på facebook
facebook
Tilbud!
De mest læste artikler